Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

Kruger Internasionaal is spesifiek tot voordeel van die individuele belegger, wat dikwels benadeel word, weens die struktuur van die finansiële dienste in Suid-Afrika en weens die klem op kommissie-gedrewe verkope.

Kruger Internasionaal se dienste en produkte voorsien in die behoeftes van ʼn wyd uiteenlopende verskeidenheid kliënte.

Individue

Privaat individue vorm die kern van Kruger Internasionaal se sakebedrywighede. Ons het ʼn lojale basis individuele beleggers. Nuwe kliënte word grotendeels deur ander tevrede kliënte na ons verwys. Kruger Internasionaal bestuur onderliggende beleggings in pensioen- en bewaringsfondse, uittree annuïteite, lewende annuïteite en direkte beleggings hetsy plaaslik of direk in die buiteland namens private individue, familietrusts, maatskappye en geslote korporasies.

Trustees

Kruger Internasionaal gaan ooreenkomste aan met trustees van pensioenfondse om advies te gee oor die bestuur van hul fondse.

Finansiële Adviseurs en Adviseursgroepe

Kruger Internasionaal werk saam met uitgesoekte finansiële adviseurs. Ons beskou dié adviseurs as vennote en mag ook private kliënte na hulle verwys. Adviseurs en hul kliënte trek voordeel hieruit omdat beleggings nie eksklusief tot produkverskaffers is nie.

Kruger Internasionaal se diens bevoordeel die belegger én die portefeulje bestuurder aangesien vergoeding prestasie gerig is. Vergoeding word verdien deur ʼn deurlopende bestuursfooi en nie deur transaksie-gedrewe kommissies nie. Ons persoonlike geld word op presies dieselfde wyse bestuur as dié van ons kliënte.

Ons help u om ʼn unieke raamwerk te bou.

Die beste finansiële besluite word geneem deur jou lewensstyl, toekomsplanne, doelwitte en ambisies in aanmerking te neem. Beleggingsbesluite word geneem met inagneming van al jou ander keuses, soos wat en waar jy bestee, hoeveel jy spaar, datum van aftrede en selfs wat jou aftree-drome is. Ons oorweeg al jou behoeftes en verwagtinge. Daarmee saam kry jy betroubare en persoonlike raad, pasgemaak vir jou individuele behoeftes. Dit stel elke kliënt in staat om berekende keuses te maak. Ons werk nouliks met ons kliënte om ʼn unieke finansiële plan op te stel.

Kruger Internasionaal doen ‘n omvattende en volledige balansstaat- en behoefte-ontleding vir elke kliënt om vas te stel wat hulle bate allokasie behoort te wees. Ons doelwit is om alle portefeuljes te
bestuur sodat die volle langtermyn beleggingspotensiaal van onderliggende bateklasse ten volle benut word, met inagneming van die optimale balans tussen risiko en opbrengs.
Kruger Internasionaal is verantwoordelik vir alle beleggingstrategieë en besluite aangaande ons kliënte se portefeuljes, sowel as die samestelling en bestuur van die Kruger Fondse. Die verskillende Kruger Fondse bied elkeen ‘n goed gediversifiseerde portefeulje van top presterende onafhanklike fondsbestuurders teen ‘n groothandel fooi.
Saam met die Kruger Fondse bestuur ons direkte buitelandse en plaaslike aandeleportefeuljes, sowel as ander direkte buitelandse beleggings. Kruger Internasionaal is gemagtig deur die Reserwebank om buitelandse valuta transaksies namens ons kliënte te fasiliteer.

 Die Kruger Internasionaal Beleggingskomitee beskik oor meer as 100 jaar se gesamentlike beleggingservaring. Met ons ervaring en kundigheid bestuur ons die meer as R3.175 miljard onder ons bestuur met groot sorg tot die beste van ons vermoë.

Kwantitatiewe model

Ons analiste evalueer beleggingsmoontlikhede op ‘n daaglikse grondslag, deur middel van unieke wetenskaplikgegronde kwantitatiewe (wiskundig en statisties) modelle. Grafieke en data van internasionale markte, bateklasse, indekse, en spesifiek die fondse in die portefeuljes, word deurlopend ontleed om verwikkelinge en tendense te identifiseer wat moontlik ‘n invloed kan hê op die risiko-opbrengs verhouding. Hierdie geleenthede sluit in: plaaslike aandele en buitelandse aandele, eiendom, staatseffekte en kollektiewe beleggings.

Kwalitatiewe model

Die Kruger Beleggingskomitee vergader op ‘n gereelde grondslag met derdepartyfondsbestuurders en ontleders om beleggingsgeleenthede, portefeuljes en fondse te sif op ‘n kwalitatiewe grondslag.

Hersiening van proses en portefeuljes

Die Kruger Beleggingskomitee vergader formeel op ʼn kwartaallikse Beleggingskomiteevergadering om prosesse en beleggingsportefeuljes te hersien. Veranderings word slegs aangebring indien dit nodig is en ons probeer altyd onnodige kostes vermy. Portefeuljes word op ʼn kostedoeltreffend wyse herbalanseer indien verandering noodsaaklik is.