JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes

Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

jse-worldDie maatskappye in ons bestuurde plaaslike aandeleportefeuljes verdien gesamentlik meer as 60% van hul wins in die buiteland en bied op hierdie wyse verskansing teen die Rand. Die meerderheid van die aandele in ons bestuurde portefeuljes is buitelands gekonsentreerd, maar steeds plaaslik op die JSE genoteer.

Ons bestuur ook buitelandse portefeuljes. Buitelands genoteerde internasionale multinasionale maatskappye bied verdere diversifikasie en lewer tans goeie waarde. Ons belê in maatskappye soos Berkshire Hathaway, Coca-Cola en Johnson & Johnson om net ʼn paar te noem.

Aandele bly die bateklas wat oor die langtermyn, 10 jaar plus, alle ander bateklasse in Suid-Afrika uitpresteer op ‘n ná koste basis. Dit is tans die bateklas wat relatief tot alle ander bateklasse wêreldwyd steeds vir beleggers die aantreklikste beleggingsopsie inhou.


Kruger Internasionaal bestuur aandeleportefeuljes met die doelwit om oor die langtermyn die volle beleggingspotensiaal van die bateklas te benut. Ons verhandel nie onnodig nie en volg ʼn koop-en-hou benadering. Ons aktiewe bestuur sluit van tyd tot tyd sekere herbalanserings in waar dit vanuit ‘n koste oogpunt sin maak en in die belegger se belang is. Ons belê in bloubloed maatskappye wat oor die langtermyn waarde vir beleggers toevoeg. Dividende en opbrengste word herbelê om die portefeulje sodoende eksponensiël te laat groei.

Kruger Internasionaal beding deurlopend laer verhandelings/makelaarslone namens ons kliënte en deel nie in hierdie fooi nie. Aangesien ons nie transaksiefooie ontvang nie verhandel ons nie onnodig nie en stem ons belange ooreen met dié van ons kliënte.

Kruger Internasionaal volg ʼn aandele komitee gedrewe proses met die bestuur van ons direkte aandeleportefeuljes. Ons aandele komitee bestaan uit Hein Kruger (Uitvoerende Hoof), Charl Bester (Hoof Bedryfsbeampte, Welvaart en Portefeuljebestuurder), Mia Kruger, CFA (Direkteur, Aandeelontleder en Portefeuljebestuurder) en Chris Nel (Analis). Ons aandele komitee vergader formeel op ʼn weeklikse basis en kommunikeer op ʼn daaglikse basis oor navorsing en besluitneming. Ons volg ʼn streng proses van deurlopende navorsing en bestuur. Ons proses behels kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing oor die maatskappye reeds in ons portefeuljes asook oor nuwe geleenthede wat die mark bied.

U kan aanlyn inteken om u aandeleportefeuljes te besigtig. Die aanlyn toegang bied u ook die geleentheid om self state en inligting rondom u portefeuljes te kan trek.  Ons doen kwartaalliks verslag aan alle kliënte met direkte aandeleportefeuljes waarin ons die maatskappye in die portefeuljes bespreek.

Terme & Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken...

Lees meer

Beleggingskomitee

Hein Kruger: Hoof Beleggingsbeampte
Mia Kruger: Portefeuljebestuurder
Johan Marais: Lid van Beleggingskomitee
Charl Bester: Lid van Beleggingskomitee
Chris Nel: Lid van Beleggingskomitee
Analytics Consulting: Beleggingskonsultant