Kruger Ci Aandelefonds

Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

Fondsdoelwit

Die doelwit van die fonds is om beleggers van kapitaalgroei te voorsien. Inkomste is nie die hoofdoelwit van hierdie fonds nie. Die fonds is gemik op die hoë risiko-belegger aangesien dit tussen 80% en 100% kan belê in aandele in sowel die buiteland as plaaslik.

Onderliggende Blootstelling
Direkte Aandele (Verskans)
Ci Engineered Equity Core Fund
Ci Equity Fund
Fairtree Equity Prescient Fund
36One BCI SA Equity Fund
Kruger International Equity Fund
Kruger International Flexible Fund

Bate Allokasie

Fondsinligting

ASISA Kategorie Suid-Afrika – Aandele – Algemeen
Risiko Klassifikasie Hoog
Maatstaf FTSE/JSE Indeks van Alle Aandele
Aanvangsdatum 03/07/2017
Openingsprys 1000.00 sent per onderaandeel
Aanvangsheffing Klas A: 0%
Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) Klas A: 1.049%
Waardasietyd van fonds 24:00
Handelsluitingstyd 14:00
Minimum belegging Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R 500
Fondsgrootte R 165 miljoen
Trustee Standard Chartered Bank

Addisionele Fondsinligting

FAIS Konflik van Belange Openbaarmaking

  • Die jaarlikse fooie vir die A-klas sluit die volgende in: 0.570% betaalbaar aan Kruger Internasionaal, 0.137% betaalbaar aan Ci Collective Investments en 0.342% betaalbaar aan Analytics Consulting. Alle fooie gemeld sluit BTW in.
    Let asseblief daarop dat wanneer die FDV ‘n party verbonde aan die fondsbestuurder is, die FDV/verspreider in meeste gevalle bykomende fooie tot dit wat reeds deur die fondsbestuurder gevra word kan verdien. Dit is die verantwoordelikheid van die FDV om sodanige bykomende fooie aan die belegger bekend te maak.

Eienskappe

  • Die fonds belê in aandele met die doel om die FTSE/JSE Algehele Indeks oor die langtermyn uit te presteer. Beleggers in hierdie fonds moet wisselvalligheid oor die kort termyn kan verduur om langtermyn groei na te jaag. Tussen 80% en 100% van die bates sal ten alle tye in aandele belê word. Tot en met 25% van die bates mag in die buiteland belê word.

Risiko/Opbrengs-profiel

  • Dit is moontlik dat opbrengs laer mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, laer is, en opbrengs hoër mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, hoër is. Daar is egter geen waarborg dat opbrengste hoër sal wees wanneer daar in ‘n fonds met ‘n hoër risikoprofiel belê word nie. Die risikoprofiel vir hierdie fonds word as hoog geklassifiseer aangesien dit tussen 80% en 100% in aandele mag belê, beide plaaslik en in die buiteland.

Mei 2019 Feitestaat

Terme & Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken...

Lees meer

Beleggingskomitee

Hein Kruger: Hoof Beleggingsbeampte
Mia Kruger: Portefeuljebestuurder
Johan Marais: Lid van Beleggingskomitee
Charl Bester: Lid van Beleggingskomitee
Chris Nel: Lid van Beleggingskomitee
Analytics Consulting: Beleggingskonsultant