Kruger Ci Aandelefonds

Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

Fondsdoelwit

Die fonds streef daarna om stabiele inkomste- en kapitaalgroei te behaal deur in ‘n gebalanseerde portefeulje van kollektiewe beleggings te belê. Die fonds is ‘n buigsame fonds en is gediversifiseerd oor die belangrikste bateklasse. Hierdie fonds bied ook bestuurderdiversifisering wat behoort te help dat die portefeulje minder wisselvallig is as enkelbestuurderportefeuljes met ‘n soortgelyke mandaat.

Onderliggende Fondsbestuurders

Onderliggende Fonds Fondsbestuurders
Ci Engineered Equity Core Johann Hugo (SIM)
Investec Equity Rhynhardt Roodt en Chris Freund
Truffle MET Equity Charles Booth, Iain Power en Jonathan du Toit
Fairtree MET Smart Beta Rademeyer Vermaak
36One MET Equity  Evan Walker en Cy Jacobs

Bate Allokasie

Fonds Inligting

ASISA Kategorie Suid Afrika – Multi Bates – Aanpasbare
Risiko Klassifikasie Aggressief
Maatstaf Inflasie (VPI) + 7% oor rollende 5 jare
Aanvangsdatum 18/07/2005
Openingsprys 1000.00 sent per onderaandeel
Aanvangsheffing Klas A: 0%
Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) Klas A: 0.66%
Waardasietyd van fonds 17:00
Handelsluitingstyd 15:00
Minimum belegging Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R500
Fondsgrootte R 184.68 miljoen
Trustee Standard Chartered Bank

Addisionele Fondsinligting

  • Kruger Internasionaal is deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur om as die beleggingsbestuurder van die Kruger fondse op te tree. Kruger Internasionaal mag ook advies verskaf oor beleggings in die Kruger fondse.
  • Die jaarlikse fooie hierbo sluit die jaarlikse bestuursfooie van die onderliggende fondse uit. Dit sluit in jaarlikse fooie van 0.50% (BTW uitgesluit) betaalbaar aan Kruger Internasionaal, 0.12% (BTW uitgesluit) betaalbaar aan Ci Kollektiewe Beleggings, en 0.30% (BTW uitgesluit) betaalbaar aan Analytics Consulting.
  • Om al die buitelandse aktiwiteite en skaal van Kruger Internasionaal te konsolideer en aggregeer, mag die plaaslike Kruger fondse belê in die buitelandse Kruger fonds.. Kruger Internasionaal mag ’n jaarlikse batebestuursfooi van tot 0.2% (BTW uitgesluit) verdien op hierdie belegging.
  • Ten minste 75% van die bates sal ten alle tye in Suid Afrika belê wees, tot 25% mag te enige tyd oorsee belê word.
  • ’n Fonds van fondse is ‘n portefeulje wat belê is in portefeuljes van kollektiewe beleggingskemas, wat hul eie fooie hef, wat tot ‘n hoër fooistruktuur vir hierdie portefeuljes kan lei.
  • Fluktuasies of bewegings in wisselkoerse mag versoorsaak dat die waarde van onderliggende buitelandse beleggings op of af kan gaan.
  • Die fondsbestuurder mag tot 10% van die markwaarde van die portefeulje leen om onvoldoende likiditeit aan te vul.
  • Totale onkosteverhouding (TOV): Vir die afgelope rollende 12 maande tydperk is bostaande TOV van die gemiddelde netto batewaarde van die portefeulje aangegaan as koste, heffings en fooie wat met die bestuur van die portefeulje verband hou. ‘n Hoër TOV impliseer nie noodwendig a swak opbrengs nie, en ‘n lae TOV impliseer ook nie ‘n goeie opbrengs nie. Die huidige TOV kan nie as ‘n aanduiding van toekomstige TOV’s beskou word nie.
  • Let asb. op dat in die meeste gevalle waar die FSP ‘n verwante party is van die portefeuljebestuurder, verdien die portefeuljebestuurder en/of die verspreider addisionele fooie bykomend tot die FSP se kliëntadviesfooie. Dit is die verantwoordelikheid van die FSP om die addisionele fooie aan die kliënt te verklaar.

Junie 2017 Feitestaat  Junie 2017 Beleggingsverslag

Terme & Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken...

Lees meer

Beleggingskomitee

Hein Kruger: Hoof Beleggingsbeampte
Mia Kruger: Portefeuljebestuurder
Johan Marais: Lid van Beleggingskomitee
Charl Bester: Lid van Beleggingskomitee
Chris Nel: Lid van Beleggingskomitee
Analytics Consulting: Beleggingskonsultant