Kruger Ci Gebalanseerde Fonds Van Fondse

Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

Fondsdoelwit

Die doelwit van hierdie fonds is om beleggers van medium- tot langtermynkapitaalgroei te voorsien. Die fonds kan ʼn mate van inkomste genereer, maar inkomstegenerasie sal nie die hoofdoel van die fonds wees nie. Die fonds is gemik op die hoë risiko-belegger aangesien dit ʼn maksimum van tot 75% kan belê in aandele in sowel die buiteland as plaaslik. Die fonds voldoen aan die vereistes van Regulasie 28.

Onderliggende Blootstellings
Ci Moderate Strategic Fund
Ci SA Balanced Fund
Old Mutual Balanced Fund
Foord Domestic Balanced Fund
Kruger International Equity Fund
Kruger International Flexible Fund

Bate Allokasie

Fondsinligting

ASISA Kategorie Suid-Afrika – Multi-Bates – Hoë Aandele
Risiko Klassifikasie Hoog
Maatstaf Suid-Afrika – Multi-Bates – Hoë Aandele Kategoriegemiddeld
Aanvangsdatum 17/05/2006
Openingsprys 1000.00 cents per unit
Aanvangsheffing Klas A: 0%
Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) Klas A: 0.599%
Waardasietyd van Fonds 24:00
Handelsluitingstyd 14:00
Minimum belegging Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R 500
Fondsgrootte R 449 miljoen
Trustee Standard Chartered Bank

Addisionele Fondsinligting

FAIS Konflik van Belange Openbaarmaking

  • Die jaarlikse fooie vir die A-klas sluit die volgende in: 0.228% betaalbaar aan Kruger Internasionaal, 0.228% betaalbaar aan Ci Collective Investments en 0.143% betaalbaar aan Analytics Consulting. Alle fooie gemeld sluit BTW in.
    Let asseblief daarop dat wanneer die FDV ‘n party verbonde aan die fondsbestuurder is, die FDV/verspreider in meeste gevalle bykomende fooie tot dit wat reeds deur die fondsbestuurder gevra word kan verdien. Dit is die verantwoordelikheid van die FDV om sodanige bykomende fooie aan die belegger bekend te maak.

Eienskappe

  • Hierdie bate allokasie fonds belê in ‘n kombinasie van aandele, effekte, genoteerde eiendom en geldmarkprodukte. Deur middel van diversifikasie oor bateklasse en fondsbestuurders poog die fonds om mediumtermyn wisselvalligheid te beperk en langtermyn kapitaalgroei te lewer. ‘n Maksimum van 75% van die bates mag in aandele belê word. Die fonds voldoen aan Regulasie 28, die Wet op Pensioenfondse. ‘n Maksimum van 25% van die bates mag in die buiteland belê word met ‘n bykomende 5% in Afrika, SA uitgesluit.

Risiko/Opbrengs-profiel

  • Dit is moontlik dat opbrengs laer mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, laer is, en opbrengs hoër mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, hoër is. Daar is egter geen waarborg dat opbrengste hoër sal wees wanneer daar in ʼn fonds met ʼn hoër risikoprofiel belê word nie. Die risikoprofiel vir hierdie fonds word as hoog geklassifiseer aangesien dit tot 75% in aandele mag belê, beide plaaslik en in die buiteland.

Junie 2019 Feitestaat

Terme & Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken...

Lees meer

Beleggingskomitee

Hein Kruger: Hoof Beleggingsbeampte
Mia Kruger: Portefeuljebestuurder
Johan Marais: Lid van Beleggingskomitee
Charl Bester: Lid van Beleggingskomitee
Chris Nel: Lid van Beleggingskomitee
Analytics Consulting: Beleggingskonsultant