Kruger Ci Voorsorg Fonds Van Fondse

Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

Fondsdoelwit

Die fonds streef daarna om stabiele inkomste- en kapitaalgroei te behaal deur in ‘n gebalanseerde portefeulje van kollektiewe beleggings te belê. Die fonds is gediversifiseerd oor die belangrikste bateklasse en voldoen aan Regulasie 28 vereistes. Hierdie fonds bied ook bestuurderdiversifisering wat behoort te help dat die portefeulje minder wisselvallig is as  enkelbestuurderportefeuljes met ‘n soortgelyke mandaat.

Onderliggende Fondsbestuurders

Onderliggende Fonds Fondsbestuurders
Coronation Balanced Defensive Charles de Kock en Henk Groenewald
Prudential Inflation Plus Michael Moyle en Albert Arntz
Nedgroup Investments Stable Dave Foord
SIM Inflation Plus Gerhard Cruywagen en Philip Liebenberg

Bate Allokasie

Omtrent Die Fonds

ASISA Kategorie Suid-Afrika – Multi-Bates – Lae Aandele
Risiko Klassifikasie Laag
Maatstaf Suid-Afrika – Multi-bates – Lae Aandele-kategoriegemiddeld
Aanvangsdatum 18/07/2005
Openingsprys 1000.00 sent per onderaandeel
Aanvangsheffing Klas A: 0%
Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) Klas A: 0.599%
Waardasietyd van fonds 24:00
Handelsluitingstyd 14:00
Minimum belegging Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R500
Fondsgrootte R 887 miljoen
Trustee Standard Chartered Bank

Addisionele Fondsinligting

  • Kruger Internasionaal is deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur om as die beleggingsbestuurder van die Kruger fondse op te tree. Kruger Internasionaal mag ook advies verskaf oor beleggings in die Kruger fondse.
  • Die jaarlikse fooie hierbo sluit die jaarlikse bestuursfooie van die onderliggende fondse uit. Dit sluit in jaarlikse fooie van 0.20% (BTW uitgesluit) betaalbaar aan Kruger Internasionaal, 0.20% (BTW uitgesluit) betaalbaar aan Ci Kollektiewe Beleggings, en 0.125% (BTW uitgesluit) betaalbaar aan Analytics Consulting.
  • Om al die buitelandse aktiwiteite en skaal van Kruger Internasionaal te konsolideer en aggregeer, mag die plaaslike Kruger fondse belê in die buitelandse Kruger fonds.. Kruger Internasionaal mag ’n jaarlikse batebestuursfooi van tot 0.2% (BTW uitgesluit) verdien op hierdie belegging.
  • Ten minste 75% van die bates sal ten alle tye in Suid Afrika belê wees, tot 25% mag te enige tyd oorsee belê word.
  • Die fonds sal ‘n aandeleblootstelling ten alle tye van tussen 0% en 40% besit.
  • ‘n Fonds van fondse is ‘n portefeulje wat belê is in portefeuljes van kollektiewe beleggingskemas, wat hul eie fooie hef, wat tot ‘n hoër fooistruktuur vir hierdie portefeuljes kan lei.
  • Fluktuasies of bewegings in wisselkoerse mag versoorsaak dat die waarde van onderliggende buitelandse beleggings op of af kan gaan.
  • Die fondsbestuurder mag tot 10% van die markwaarde van die portefeulje leen om onvoldoende likiditeit aan te vul.
  • Totale onkosteverhouding (TOV): Vir die afgelope rollende 12 maande tydperk is bostaande TOV van die gemiddelde netto batewaarde van die portefeulje aangegaan as koste, heffings en fooie wat met die bestuur van die portefeulje verband hou. ‘n Hoër TOV impliseer nie noodwendig a swak opbrengs nie, en ‘n lae TOV impliseer ook nie ‘n goeie opbrengs nie. Die huidige TOV kan nie as ‘n aanduiding van toekomstige TOV’s beskou word nie.
  • Let asb. op dat in die meeste gevalle waar die FSP ‘n verwante party is van die portefeuljebestuurder, verdien die portefeuljebestuurder en/of die verspreider addisionele fooie bykomend tot die FSP se kliëntadviesfooie. Dit is die verantwoordelikheid van die FSP om die addisionele fooie aan die kliënt te verklaar.

September 2017 Feitestaat  Junie 2017 Beleggingsverslag

Terme & Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken...

Lees meer

Beleggingskomitee

Hein Kruger: Hoof Beleggingsbeampte
Mia Kruger: Portefeuljebestuurder
Johan Marais: Lid van Beleggingskomitee
Charl Bester: Lid van Beleggingskomitee
Chris Nel: Lid van Beleggingskomitee
Analytics Consulting: Beleggingskonsultant