Kruger Ci Voorsorg Fonds Van Fondse

Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

Fondsdoelwit

Die doelwit van die fonds is om beleggers van beide inkomste en kapitaalgroei te voorsien, maar terselfdertyd kapitaal oor tyd te beskerm en onbestendigheid van opbrengste oor die medium termyn te verlaag. Die fonds is gemik op die lae risiko-belegger aangesien dit beperk word tot ʼn maksimum van 40% blootstelling aan aandele. Die fonds voldoen aan die riglyne wat deur Regulasie 28 gestel word.

Onderliggende Blootstellings
Ci Cautious Fund
Nedgroup Investments Stable Fund (Foord)
Abax SA Absolute Prescient Fund
Kruger International Flexible Fund
Kruger International Equity Fund

Bate Allokasie

Fondsinligting

ASISA Kategorie Suid-Afrika – Multi-Bates – Lae Aandele
Risiko Klassifikasie Laag
Maatstaf Suid-Afrika – Multi-bates – Lae Aandele-kategoriegemiddeld
Aanvangsdatum 18/07/2005
Openingsprys 1000.00 sent per onderaandeel
Aanvangsheffing Klas A: 0%
Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) Klas A: 0.599%
Waardasietyd van fonds 24:00
Handelsluitingstyd 14:00
Minimum belegging Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R 500
Fondsgrootte R 344 miljoen
Trustee Standard Chartered Bank

Addisionele Fondsinligting

FAIS Konflik van Belange Openbaarmaking

  • Die jaarlikse fooie vir die A-klas sluit die volgende in: 0.228% betaalbaar aan Kruger Internasionaal, 0.228% betaalbaar aan Ci Collective Investments en 0.143% betaalbaar aan Analytics Consulting. Alle fooie gemeld sluit BTW in.
    Let asseblief daarop dat wanneer die FDV ‘n party verbonde aan die fondsbestuurder is, die FDV/verspreider in meeste gevalle bykomende fooie tot dit wat reeds deur die fondsbestuurder gevra word kan verdien. Dit is die verantwoordelikheid van die FDV om sodanige bykomende fooie aan die belegger bekend te maak.

Eienskappe

  • Hierdie bate allokasie fonds belê in ‘n kombinasie van aandele, effekte, genoteerde eiendom en geldmarkprodukte. Deur middel van diversifikasie oor bateklasse en fondsbestuurders poog die fonds om korttermyn wisselvalligheid te beperk en langtermyn kapitaalgroei te lewer. ‘n Maksimum van 40% van die bates mag in aandele belê word. Die fonds voldoen aan Regulasie 28, die Wet op Pensioenfondse. ‘n Maksimum van 25% van die bates mag in die buiteland belê word met ‘n bykomende 5% in Afrika, SA uitgesluit.

Risiko/Opbrengs-profiel

  • Dit is moontlik dat opbrengs laer mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, laer is, en opbrengs hoër mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, hoër is. Daar is egter geen waarborg dat opbrengste hoër sal wees wanneer daar in ʼn portefeulje met ʼn hoër risikoprofiel belê word nie. Die risikoprofiel van hierdie fonds word as laag geklassifiseer aangesien dit slegs tot 40% in aandele mag belê, beide plaaslik en in die buiteland.

Junie 2019 Feitestaat

Terme & Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken...

Lees meer

Beleggingskomitee

Hein Kruger: Hoof Beleggingsbeampte
Mia Kruger: Portefeuljebestuurder
Johan Marais: Lid van Beleggingskomitee
Charl Bester: Lid van Beleggingskomitee
Chris Nel: Lid van Beleggingskomitee
Analytics Consulting: Beleggingskonsultant