Kruger Ci Wêreld Fonds Van Fondse

Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

Fondsdoelwit

Die doelwit van die fonds is om beleggers van langtermynkapitaalgroei te voorsien. Die fonds kan ʼn mate van inkomste genereer, maar inkomstegenerasie sal nie die hoofdoelwit van die fonds wees nie. Die fonds is gemik op die hoë risiko-belegger aangesien dit ʼn maksimum van tot 100% aandeelblootstelling te alle tye kan hê.

Onderliggende Blootstellings
Kruger International Flexible Fund
Buitelandse Kontant
SA Kontant

Bate Allokasie

Fondsinligting

ASISA Kategorie Globaal – Multi-Bates – Aanpasbare
Risiko Klassifikasie Hoog
Maatstaf 50% MSCI World Index/50% JP Morgan Global Government Bond Index
Aanvangsdatum 12/02/2007
Openingsprys 1000.00 sent per onderaandeel
Aanvangsheffing Klas A: 0%
Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) Klas A: 0.228%
Waardasietyd van Fonds 24:00
Handelsluitingstyd 14:00
Minimum belegging Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R 500
Fondsgrootte R 335 miljoen
Trustee Standard Chartered Bank

Addisionele Fondsinligting

FAIS Konflik van Belange Openbaarmaking

  • Die jaarlikse fooie vir die A-klas sluit ʼn fooi van 0.228% in, betaalbaar aan Ci Collective Investments. Alle fooie gemeld sluit BTW in.
    Let asseblief daarop dat wanneer die FDV ‘n party verbonde aan die fondsbestuurder is, die FDV/verspreider in meeste gevalle bykomende fooie tot dit wat reeds deur die fondsbestuurder gevra word kan verdien. Dit is die verantwoordelikheid van die FDV om sodanige bykomende fooie aan die belegger bekend te maak.

Eienskappe

  • Hierdie buigsame bate allokasie fonds belê in ‘n kombinasie van aandele, effekte, genoteerde eiendom en geldmarkprodukte. Tot en met 100% van die bates mag in aandele belê word. Tot en met 100% van die bates mag in die buiteland belê word.

Risiko/Opbrengs-profiel

  • Dit is moontlik dat opbrengs laer mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, laer is, en opbrengs hoër mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, hoër is. Daar is egter geen waarborg dat opbrengste hoër sal wees wanneer daar in ʼn fonds met ʼn hoër risikoprofiel belê word nie. Die risikoprofiel vir hierdie fonds word as hoog geklassifiseer aangesien dit tot 100% in aandele mag belê, beide plaaslik en in die buiteland.

Junie 2019 Feitestaat

Terme & Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken...

Lees meer

Beleggingskomitee

Hein Kruger: Hoof Beleggingsbeampte
Mia Kruger: Portefeuljebestuurder
Johan Marais: Lid van Beleggingskomitee
Charl Bester: Lid van Beleggingskomitee
Chris Nel: Lid van Beleggingskomitee
Analytics Consulting: Beleggingskonsultant