Kruger Ci Wêreld Fonds Van Fondse

Voorsorg Fonds van Fondse
Gebalanseerde Fonds van Fondse
Aandelefonds
Wêreld Fonds van Fondse
JSE en Buitelandse Aandeleportefeuljes
Belastingvrye Spaarrekening

Fondsdoelwit

Die doelwit van die fonds is om beleggers te verskaf met langtermyn kapitaalgroei in Dollarterme deur te belê in ‘n gebalanseerde en gediversifiseerde portefeulje van kollektiewe beleggings. Die wens is om, waar paslik, oor al die belangrikste bateklasse, lande en streke heen te diversifiseer. Hierdie fonds bied ook bestuurderdiversifisering wat behoort te help dat die portefeulje minder wisselvallig is as enkelbestuurderportefeuljes met ‘n soortgelyke mandaat.

Onderliggende Fondsbestuurders

Onderliggende Fonds Fondsbestuurders
Foord International Trust Dave Foord
Investec Global Equity Global 4 Factor Team

Bate Allokasie

Fonds Inligting

ASISA Kategorie Globaal – Multi-Bates – Aanpasbare
Risiko Klassifikasie Hoog
Maatstaf 50% MSCI World Index/50% JP Morgan Global Government Bond Index
Aanvangsdatum 12/02/2007
Openingsprys 1000.00 sent per onderaandeel
Aanvangsheffing Klas A: 0%
Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) Klas A: 0.228%
Waardasietyd van Fonds 24:00
Handelsluitingstyd 14:00
Minimum belegging Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R500
Fondsgrootte R 271 miljoen
Trustee Standard Chartered Bank

Addisionele Fondsinligting

  • Kruger Internasionaal is deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur om as die beleggingsbestuurder van die Kruger fondse op te tree. Kruger Internasionaal mag ook advies verskaf oor beleggings in die Kruger fondse.
  • Die jaarlikse fooie hierbo sluit die jaarlikse bestuursfooie van die onderliggende fondse uit. Dit sluit in jaarlikse fooie van 0.20% (BTW uitgesluit) betaalbaar aan Ci Kollektiewe Beleggings.
  • Om al die buitelandse aktiwiteite en skaal van Kruger Internasionaal te konsolideer en aggregeer, mag die plaaslike Kruger fondse belê in die buitelandse Kruger fonds.. Kruger Internasionaal mag ’n jaarlikse batebestuursfooi van tot 0.2% (BTW uitgesluit) verdien op hierdie belegging.
  • Ten minste 85% van die bates sal ten alle tye oorsee belê word.
  • ‘n Fonds van fondse is ‘n portefeulje wat belê is in portefeuljes van kollektiewe beleggingskemas, wat hul eie fooie hef, wat tot ‘n hoër fooistruktuur vir hierdie portefeuljes kan lei.
  • Fluktuasies of bewegings in wisselkoerse mag versoorsaak dat die waarde van onderliggende buitelandse beleggings op of af kan gaan.
  • Die fondsbestuurder mag tot 10% van die markwaarde van die portefeulje leen om onvoldoende likiditeit aan te vul.
  • Totale onkosteverhouding (TOV): Vir die afgelope rollende 12 maande tydperk is bostaande TOV van die gemiddelde netto batewaarde van die portefeulje aangegaan as koste, heffings en fooie wat met die bestuur van die portefeulje verband hou. ‘n Hoër TOV impliseer nie noodwendig a swak opbrengs nie, en ‘n lae TOV impliseer ook nie ‘n goeie opbrengs nie. Die huidige TOV kan nie as ‘n aanduiding van toekomstige TOV’s beskou word nie.
  • Let asb. op dat in die meeste gevalle waar die FSP ‘n verwante party is van die portefeuljebestuurder, verdien die portefeuljebestuurder en/of die verspreider addisionele fooie bykomend tot die FSP se kliëntadviesfooie. Dit is die verantwoordelikheid van die FSP om die addisionele fooie aan die kliënt te verklaar.

September 2017 Feitestaat  Junie 2017 Beleggingsverslag

Terme & Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken...

Lees meer

Beleggingskomitee

Hein Kruger: Hoof Beleggingsbeampte
Mia Kruger: Portefeuljebestuurder
Johan Marais: Lid van Beleggingskomitee
Charl Bester: Lid van Beleggingskomitee
Chris Nel: Lid van Beleggingskomitee
Analytics Consulting: Beleggingskonsultant