Hoe doen ons dit?

Kruger Internasionaal doen ‘n omvattende en volledige balansstaat- en behoefte-ontleding vir elke kliënt om vas te stel wat hulle bate allokasie behoort te wees. Ons doelwit is om alle portefeuljes te bestuur sodat die volle langtermyn beleggingspotensiaal van onderliggende bateklasse ten volle benut word, met inagneming van die optimale balans tussen risiko en opbrengs.

Die doelwit van die fonds is om beleggers van beide inkomste en kapitaalgroei te voorsien, maar terselfdertyd kapitaal oor tyd te beskerm en onbestendigheid van opbrengste oor die medium termyn te verlaag. Die fonds is gemik op die lae risiko-belegger aangesien dit beperk word tot ‘n maksimum van 40% blootstelling aan aandele. Die fonds voldoen aan die riglyne wat deur Regulasie 28 gestel word.

Die doelwit van hierdie fonds is om beleggers van medium- tot langtermynkapitaalgroei te voorsien. Die fonds kan ‘n mate van inkomste genereer, maar inkomstegenerasie sal nie die hoofdoel van die fonds wees nie. Die fonds is gemik op die hoë risikobelegger aangesien dit ‘n maksimum van tot 75% kan belê in aandele in sowel die buiteland as plaaslik. Die fonds voldoen aan die vereistes van Regulasie 28.

Die doelwit van die fonds is om beleggers van kapitaalgroei te voorsien. Inkomste is nie die hoofdoelwit van hierdie fonds nie. Die fonds is gemik op die hoë risiko-belegger aangesien dit tussen 80% en 100% kan belê in aandele in sowel die buiteland as plaaslik.

Die doelwit van die fonds is om beleggers van langtermynkapitaalgroei te voorsien. Die fonds kan ‘n mate van inkomste genereer, maar inkomstegenerasie sal nie die hoofdoelwit van die fonds wees nie. Die fonds is gemik op die hoë risikobelegger aangesien dit ‘n maksimum van tot 100% aandeelblootstelling te alle tye kan hê.

Oor rollende tienjaartydperke is aandele die bateklas wat oor die langtermyn alle ander bateklasse in Suid-Afrika op ‘n na-koste basis uitpresteer. Ons doelwit met die bestuur van aandeelportefuljes is om die volle beleggingspotensiaal van die bateklas te benut. Beleggings word in bloubloed maatskappye gemaak en dividende en opbrengste word herbelê ten einde die portefulje se eksponensiële groei te verseker.

Belastingvrye Spaarrekening

Belegging waar daar geen belasting betaalbaar is op kapitaalgroei, dividende of rente nie.