Hoe doen ons dit?

Kruger Internasionaal doen ‘n omvattende en volledige balansstaat- en behoefte-ontleding vir elke kliënt om vas te stel wat hulle bate allokasie behoort te wees. Ons doelwit is om alle portefeuljes te bestuur sodat die volle langtermyn beleggingspotensiaal van onderliggende bateklasse ten volle benut word, met inagneming van die optimale balans tussen risiko en opbrengs.

Hierdie multi-bate effektetrust met lae blootstelling aan aandele is ‘n lae risiko fonds wat kapitaalgroei en ‘n stabiele inkomste nastreef deur belegging in ‘n gebalanseerde portefeulje van kollektiewe beleggings. Dit is ‘n bate allokasie fonds met lae blootstelling aan aandele wat in ‘n kombinasie van bateklasse belê om sodoende geldmarkte en inflasie te troef en prysskommeling oor die korttermyn te beperk.  Dit het tot gevolg dat gereelde onttrekkings gedoen kan word.

Hierdie multi-bate effektetrust met ‘n matige blootstelling aan aandele is ‘n gematigde risiko portefeulje wat deur die diversifikasie van bestuur mik na ‘n minder wisselvallige prestasie as enkelbestuurderportefeuljes met ‘n soortgelyke mandaat. Omdat die aandeleblootstelling in ‘n bate allokasie fonds beperk word, beperk dit die opbrengs oor die langtermyn ook tot ‘n mate.

Hierdie multi-bate effektetrust is ‘n hoë risiko portefulje wat in ‘n gebalanseerde portefulje van kollektiewe beleggings belê en gediversifiseer word oor die belangrikste bateklasse, met die klem op aandele.

Hierdie multi-bate effektetrust is ‘n gematigde tot hoë risiko portefulje wat mik na langtermyn kapitaalgroei in dollarterme deur diversifikasie oor al die belangrikste bateklasse, lande en streke.

Oor rollende tienjaartydperke is aandele die bateklas wat oor die langtermyn alle ander bateklasse in Suid-Afrika op ‘n na-koste basis uitpresteer. Ons doelwit met die bestuur van aandeelportefuljes is om die volle beleggingspotensiaal van die bateklas te benut. Beleggings word in bloubloed maatskappye gemaak en dividende en opbrengste word herbelê ten einde die portefulje se eksponensiële groei te verseker. Aanlyngeriewe verbeter toegang vir kliënte terwyl kwartaallikse verslae meer insae verleen.