Statutêre Blootlegging en Algemene Termes and Voorwaardes

Kollektiewe beleggings is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Die waarde van onderaandele kan daal sowel as styg en vorige prestasie is nie noodwendig ‘n riglyn vir die toekoms nie. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag by lenings en skriplenings betrokke wees. Kollektiewe beleggings pryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken, wat die totale waarde van alle bates in die portefeulje is, met inbegrip van enige inkomste-oploping en minus enige toelaatbare aftrekkings van die portefeulje. Portefeulje prestasie is bereken op ‘n NBW tot NBW basis vir ‘n enkelbedrag belegging en neem geen aanvangsheffing in ag nie. Inkomste is herbelê op die ex-dividend datum. Die bron is Morningstar. Werklike beleggingsprestasie sal verskil gegrond op die aanvangsheffing vantoepassing, die werklike beleggingsdatum en die datum van herbelegging van inkomste. Kommissie en insentiewe mag betaal word en indien dit die geval is, word dit by die algehele koste ingesluit. Vooruitprysbepaling word gebruik. Verskillende eenheidsklasse is toepasbaar op hi erdie portefeuljes en is onderworpe aan verskillende fooie en heffings. Skommelings of bewegings in wisselkoerse mag veroorsaak dat die waarde van die onderliggende internasionale beleggings kan op- of afgaan. Die volgende koste word teen die portefeulje gehef: makelaarsloon, ouditeursfooie, bankkoste en trusteefooie. ‘n Fonds van fondse-effektetrust belê slegs in ander effektetrusts wat hul eie koste hef, wat ‘n hoër fooiestruktuur vir hierdie fondse tot gevolg kan hê. Maatskappyskema: Liberty is ‘n volle lid van die Vereniging vir Besparing & Belegging SA (VvBBSA). STANLIB is ’n lid van die Liberty groep van maatskappye.