Wie is ons?

analytics-consulting

Ons verhouding met Analytics Consulting laat ons toe om die voortou te neem

Analytics Consulting is ʼn beleggingsraadgewende en produkontwikkelings onderneming. Hulle fokus is onafhanklike beleggingsadviesdienste aan multi-bestuurder beleggingskomitees. Asook die ontwikkeling van plaaslike en buitelandse produkstrukture vir die fasilitering van koste- en belastingdoeltreffende bestuur van beleggings deur die relevante beleggingskomitee.