Wie is ons?

Ons verhouding met Analytics Consulting laat ons toe om die voortou te neem

Analytics Consulting is ʼn beleggingsraadgewende en produkontwikkelings onderneming. Hulle fokus is onafhanklike beleggingsadviesdienste aan multi-bestuurder beleggingskomitees. Asook die ontwikkeling van plaaslike en buitelandse produkstrukture vir die fasilitering van koste- en belastingdoeltreffende bestuur van beleggings deur die relevante beleggingskomitee.