Wie is ons?

Kruger Internasionaal is in 2000 gevestig deur Hein Kruger. Die maatskappy is geregistreer as ‘n diskresionêre beleggingsbestuurder (FDV II) by die Raad op Finansiële Dienste en as fondsbestuurder van die Kruger Fondse by die Registrateur van Kollektiewe Beleggings.

Ons verhouding met Analytics Consulting laat ons toe om die voortou te neem

Analytics Consulting is ʼn beleggingsraadgewende en produkontwikkelings onderneming. Hulle fokus is onafhanklike beleggingsadviesdienste aan multi-bestuurder beleggingskomitees. Asook die ontwikkeling van plaaslike en buitelandse produkstrukture vir die fasilitering van koste- en belastingdoeltreffende bestuur van beleggings deur die relevante beleggingskomitee.